Stellan Ottosson

 

Född 1944, uppvuxen i Örkelljunga, norra Skåne.
Fil.kand. (ryska, polska, spanska) samt civilekonomexamen vid Lunds universitet. Större delen av yrkeslivet inom UD, med sista tjänstgöringar som ambassadör i Litauen, minister i Moskva samt utrikesförvaltningens inspektör.

Genomförde 2008 översyner av Nordiska ministerrådet och Nordiska Afrikainstitutet. Huvudsekreterare i utredning om u-landsinformation (SOU 1988:19) och i översynen SIPRI 90 (SOU 1990:69).

Tjänstgjort två år i vardera Exportföreningen, Kulturrådet och Riksrevisionsverket. Arbetade med litterära översättningar 1975-1982 och med översättning av facktexter under många år, bland annat efter pensioneringen. Har varit auktoriserad translator från engelska till svenska (men har valt att inte förnya auktorisationen).