Den röda tråden

Att jag skrev om bibelns Gamla och Nya testamente berodde nog i första hand på ett slags folkbildarnit. Jag hade noterat att många människor är nästan helt okunniga om de bibliska berättelserna, som ändå inspirerat så mycket av både gammal och nutida kultur. Men i bakgrunden fanns säkert också ett behov av att göra upp med (eller i vart fall diskutera) bibelns budskap utifrån min uppfostran i ett bibeltroget hem. Böckerna fick en idéhistorisk uppläggning.

Denna röda tråd, den idéhistoriska uppläggningen, fortsatte jag i min bok om Charles Darwin. I denna bok gav jag förhållandet mellan utvecklingsteorin och religionen ganska stort utrymme. Det föreföll naturligt eftersom en stor del av motståndet mot den nya teorin kom från prästerskapet.

Jag planerar nu att fortsätta mitt idéhistoriska arbete med en bok om Voltaire, som jag arbetar med sedan någon tid tillbaka.