Essäer och artiklar

Mitt främsta uttrycksmedel är böcker. Därutöver har jag skrivit enstaka artiklar:

*  Svenska Dagbladet, 14 Maj 2017; "Charles Darwin blev inte klok på kvinnorna". Understreckare som refererar till "Darwin and Women, a Selection of Letters" (Cambridge University Press, 2017).

*  Tidskriften SANS, 1-2017, s. 66-69: ”Darwin och kyrkan”. En genomgång av kyrkornas attityd till Darwin och utvecklingsteorin, och av Darwins syn på religionen.

*  Tidskriften Respons, 2-2016, recension av Karl Molins, Klaus Misgelds och Pawel Jaworskis bok om Sveriges agerande vid kommunismens fall i Polen. Artikelrubrik: ”Solidaritet och diplomati”.  

http://tidskriftenrespons.se/recension/sveriges-agerande-vid-kommunismens-fall-polen/