jesus-paulus-och-karleken.jpg

Jesus, Paulus & kärleken (Carlssons, 2010)

Boken ger en bild av Nya testamentet, den mest inflytelserika skriften i västerlandets historia. Vi möter Jesus, som visar medkänsla med samhällets olycksbarn och som vill att vi ska älska våra fiender, men som själv exploderar i hatiska angrepp på motständarna. Vi möter också den lysande brevskrivaren Paulus, full av missionsiver och stridslystnad, med starka åsikter om kvinnor och sex. Och vi möter en Gud som vill vara vår kärleksfulle fader, men som ändå kräver ett blodigt människooffer för att förlåta våra synder.

 

Klipp ur recensioner

Sydsvenska Dagbladet (Sverker Oredsson): Ottosson skriver om Nya testamentets två centrala personer, Jesus och Paulus. Han ger en helhetsbild av dessa och av deras förkunnelse. Han kan Bibeln utomordentligt väl men också mycket av den relevanta teologiska diskussionen. (…) Författaren beskriver sina personer med respektlöshet men ändå ofta med kärlek.

Helsingborgs Dagblad (Kristian Lundberg): Ottosson är oerhört kunnig. Han är både medryckande och entusiasmerande i sin stil. Han avkräver läsaren ett svar. Hans förkunnelse antar verkligen formen av ett Ja eller Nej. Hans bok Jesus Paulus och kärleken är därför ett viktigt bidrag till den pågående närbelysningen av det Nya testamentets texter – och hur vi kan medvetandegöra vår egen hållning i dessa frågor.

Kyrkans tidning (Olav Wikström): Att han skriver så insiktsfullt och allsidigt kanske har sin grund i att han varit verksam som diplomat i många år. (…) Denna innehållsrika bok borde läsas av dem som tror för mycket och dem som tror för litet samt av dem som tror sig om att inte tro någonting alls.

Svensk kyrkotidning (Hanna Stenström): Sammanfattningsvis tror jag Ottossons böcker, kanske särskilt Profeter, kärlek och ond bråd död, kan bidra till att sprida grundläggande bibelkunskaper samt till kritisk reflektion kring Bibeln, för enskilda och studiegrupper.  [Men recensenten beklagar att det inte finns grundligare källhänvisningar]

Svensk Pastoraltidskrift (professor Bengt Holmberg): Ottossons lärdom är buren med lätthet, dvs. framförd i förbigående och utan den akademiska prosans mängd av platskrävande referat och fotnoter. (…). På det deskriptiva planet är hans framställning alltså information och påläst. Framställningen har ett klart, lättflytande språk med en gemytlig ton, inte sällan kryddad med ironisk humor – det är ett nöje att läsa den.

Tidningen Kulturen (Benny Holmberg):  Stellan Ottossons analys av Nya Testamentet är en utmärkt manual för läsning även om Ottossons friska anslag och lätta handlag och icke hänförda touche kan få vissa hårdnackat bibeltrogna kristna att rygga och anse honom vara slängig och raljant kring Nya Testamentets heliga storheter.