Darwin - Den försynte revolutionären (2016, Fri Tanke)

Darwin revolutionerade synen på vårt ursprung. Han utmanade sin samtid och utmanar ännu idag. Darwin – Den försynte revolutionären ger en mångfacetterad bild av tänkaren och taktikern Darwin. Vi möter en charmerande och humoristisk person, som var övertygad om sina idéers bärkraft. Trots det lät han sina vänner stå på barrikaderna, medan han själv levde ett stillsamt familjeliv.

På flera områden frodas en del missuppfattningar om Darwin. Stellan Ottosson granskar hans alltmer avvisande syn på religionen och beskriver hur religiösa samfund har försökt hantera hans evolutionsteori. Många hävdar också att Darwin skulle ha varit helt främmande för det som idag kallas eugenik eller socialdarwinism. Ottossons analys ger dock en annan bild. Darwins brev visar att han sympatiserade med sådana idéer, men i hans eget liv segrade medmänskligheten.

 

Klipp ur recensioner

I BTJ (f.d. Bibliotekstjänst) skrev Ulf Karlström, fil.dr. och miljöexpert, bl.a. följande: ’Ottossons bok är en ypperlig introduktion till Darwin, hans tänkande och tid. Språket är föredömligt och läsekretsen bör vara bred.’

I nättidningen Tidningen Kulturen avslutade Hugo Kuhlin en positiv recension så här: ’Boken är väl skriven. Den ger läsaren både den släktmässiga och samhälleliga beskrivningen som behövs för att på ett mer ingående sätt begripa Darwins handlingar och avhandlar även hans sociala liv samt familjeliv.’